איצטדיון: עירוני, קריית שמונה

leiroey_amischak_but